AVALUACIÓ MUNICIPAL A VINYOL I ELS ARCS


Bon dia / Bona tarda. Li truco de Astel, som una empresa d’estudis d’opinió. Estem fent un estudi a municipis de  la Província de Tarragona sobre nivell de vida i valoració d’alguns aspectes al seu municipi . Seran uns breus minuts. Moltes Gràcies.

Bon dia / Bona tarda. Li truco de Astel, som una empresa d’estudis d’opinió. Estem fent un estudi a municipis de  la Província de Tarragona sobre nivell de vida i valoració d’alguns aspectes al seu municipi . Seran uns breus minuts. Moltes Gràcies.


Hay 61 preguntas en esta encuesta.